Tıbbi terminoloji hakkında genel bilgiler, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, yön, düzlem ve hareket bildiren anatomik terimler, hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması sistemine ait genel bilgiler.