Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmek. İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün öneminin kavranmasına yardımcı olmak. İstatistiki veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında bilgi sahibi olmak.