Hukukun Temel Kavramları dersinde, Kural, Norm, Devlet ve Hukuk Nedir, Hukukun Uygulanma Yöntemi, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Tarihi, Yargı Örgütü, Hukuki İlişkiler ve Hak Kavramı, Haklar  Üzerinde Tasarruf, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku, konuları işlenecektir.

    Hukukun kaynakları, temel kavramları ve terimlerini öğrenmek; hukuksal düşünce tarzını kavramak, yargı teşkilatını tanımak dersin amacını oluşturmaktır.