Elektrik yük ve elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım, direnç ve elektromotor kuvvet, doğru akım devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvetler, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, indüksiyon, alternatif akımlar ve elektromanyetik dalgalar konularını içeren bir kurstur.