Fizik 1 kursumuz; Vektörler, Tek ve iki boyutta hareket, Newton’un Hareket yasaları, İş, Kinetik Enerji, Potansiyel enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve çarpışmalar, Dönme hareketi, Açısal momentum ve Termodinamiğin yasaları konularını içermektedir.