Bilgisayar uygulamalı mühendislik fakülteleri için hazırlanmış Sayısal analiz kursudur.