Güncel Araştırma ve geliştirme konularının belirlenmesi ve bir ortak akıl platformu oluşturmak için açılmış interaktif bilgi paylaşım formudur.