Modül 1 – Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları 

Modül 2 – Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 

Modül 3 – Kelime İşlemci 

Modül 4 – Hesap Çizelgesi 

Modül 5 – Veritabanı 

Modül 6 – Sunum 

Modül 7 – Web Tarama ve İletişim