Bu derste, işlenecek konular ile ilgili ön bilgiler (doğal sayılar, tamsayılar,rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar, kümeler, sayı aralıkları,denklemler, eşitsizlikler) verildikten sonra sırasıyla fonksiyonlar, fonksiyonlarda limit ve türev konuları işlenecektir.

 Ders kitabı: Genel Matematik, Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, Nobel Yayınları

Yardımcı Kaynaklar:  

  1.  Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, İşletme ve İktisat Bölümleri için Çözümlü Genel Matematik, Nobel Yayınları.

Bu derste, öğrencilere gümrük işletme ile ilgili olarak gerekli matematik konuları verilecektir. Bu konular; maliyet-satış, kar-zarar hesapları, faiz hesapları, limit,süreklilik,türev,kısmi türev, diziler,seriler, belirli integral,belirsiz integral konularıdır.