Bu derste, öğrencilere gümrük işletme ile ilgili olarak gerekli matematik konuları verilecektir. Bu konular; maliyet-satış, kar-zarar hesapları, faiz hesapları, limit,süreklilik,türev,kısmi türev, diziler,seriler, belirli integral,belirsiz integral konularıdır.