Güvenlik Projelendirmesinin hazırlanabilmesi için hangi konulara ihtiyaç olunduğunu bilebilecek

Güvenlik Projelendirmesinin neleri içerdiğini anlatabilecek

Güvenlik Projelendirmesinde maliyet hesabı yapılırken

Hazırlanan risk analizinde önceliklerin neler olduğunu tespit edebilecek

Hazırlanan Güvenlik Projesinin ilgili kısımlarını Koruma ve Güvenlik Planına dahil edebilecek 

Güvenlik Projelendirme Sürecinde gerekli yazışmaları yapabilecek

Güvenlik Tedbirlerinin Temelini ve Özel Güvenlik ile ilgili temel konuları anlamak


Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Özel Güvenlik Temel Prensiplerini Kavrar 

2 Devriye ve Nokta Kavramını açıklar 

3 Eşkal tespiti, Teşhisi ve Eşya tarifini açıklar 

4 Not alma, Rapor ve Tutanak yazar 

5 Genel kolluk ve Özel Güvenlik ilişkilerini açıklar

Güvenlik Sistemlerini Tanıma.

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik sistemlerinin kullanım gerekçelerini anlatabilecek

2 Güvenlik sistemlerinin kullanım nedenlerini açıklayabilecek

3 Kuruluşları tehdit eden iç ve dış faktörleri örnekleyebilecek 

4 Kuruluşların güvenlik açıklarını ve alınacak önlemleri anlatabilecek 

5 Güvenlik sistemleri seçilirken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilme.


Koruma ve Güvenlik Planlarını Uygulayabilmek, Koruma ve Güvenlik Planlarını gözden geçirip açıklıkların giderilmesinde önerilerde bulunmak

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Güvenlik ve Acil Durum Prosedürlerinin hazırlanış gerekçelerini anlatabilecek

2 Koruma Güvenlik Planlarını hazırlayabilecek

3 Koruma Güvenlik Planlarının içeriğini uygulayabilecek

4 Koruma Güvenlik Planlarının gözden geçirerek güncelleyebilecek önerilerde bulunmak

5 Güvenlik Değerlendirmesi yaparken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilecek.Sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar ilk yardım yöntemlerini öğretmek.
İlk yardımın tanımı,önemi,ilkeler,yanıklar,diğer ilk yardım halleri ile ilgili bilgiler elde etmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları :

1- İlk yardımla ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlayabilir.
2- İlkyardımda öncelikli durumları açıklayabilir.
3- Temel ilkyardım uygulamalarını yapabilir.


Özel Güvenlik Hukukunu öğretmek

Dersin Öğrenim Çıktıları


1 Özel güvenlik hukukunu açıklar 

2 Özel Güvenlik yönetmeliğini açıklar 

3 Özel Güvenlik genelgelerini açıklar 

4 Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerini açıklar