Ders kitabı: Genel Matematik, Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, Nobel Yayınları

Yardımcı Kitaplar: 

  1. Genel Matematik, Prof. Dr. Ekrem KADIOĞLU,Prof. Dr. Muhammet KAMALİ,  Erzurum Kültür Eğitim Kitap ve Kırtasiye
  2. Kimyacılar İçin Uygulamalı Matematik, James R. Barrante, Nobel Yayın Dağıtım
  3. Kimyacılar İçin Matematik, Prof. Dr. Mustafa CEBE, Nobel Yayın Dağıtım
  4. Biyologlar İçin Matematik, Doç. Dr. Salih KARAALİ, Dr. H. Gökmen TEKTUNALI, İstanbul Üniversitesi Yayınları
  5. Genel Matematik Cilt I, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Balcı Yayınları

Bu derste, işlenecek konular ile ilgili ön bilgiler (doğal sayılar, tamsayılar,rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar, kümeler, sayı aralıkları,denklemler, eşitsizlikler) verildikten sonra sırasıyla fonksiyonlar, fonksiyonlarda limit ve türev konuları işlenecektir.

Ders kitabı: Genel Matematik, Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, Nobel Yayınları

Yardımcı Kitaplar: 

  1. Genel Matematik, Prof. Dr. Ekrem KADIOĞLU,Prof. Dr. Muhammet KAMALİ,  Erzurum Kültür Eğitim Kitap ve Kırtasiye
  2. Kimyacılar İçin Uygulamalı Matematik, James R. Barrante, Nobel Yayın Dağıtım
  3. Kimyacılar İçin Matematik, Prof. Dr. Mustafa CEBE, Nobel Yayın Dağıtım
  4. Biyologlar İçin Matematik, Doç. Dr. Salih KARAALİ, Dr. H. Gökmen TEKTUNALI, İstanbul Üniversitesi Yayınları


Yumurtanın döllenmesi, zigotun gelişimi (bölünme, embriyonik polarizasyon, embriyonik eksenler, gastrulasyon). Hücresel farklılaşma. Organogenez. Model organizmalarda embriyonik gelişim

Bu derste canlıların maruz kaldığı fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucunda genomda meydana gelen toksik etkiler, genotoksik etkileri değerlendirmede kullanılan test sistemleri ve bu test sistemlerindeki kavramlar anlatılacaktır. Ayrıca genotoksisite çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

Hücrenin temel özelliklerinin moleküler düzeyde incelenmesi, hücrenin membran özellikleri, çekirdek, DNA ve  RNA Sentezi, Protein Sentezi, Hücre sinyal iletimi, temel ve önemli işlevlerin moleküler mekanizmaları. 

Kanserin tabiatı ve risk faktörleri, tümör virüsleri ve kanser, serbest radikaller ve kanser, hücresel onkogenler ve kanser, tümör supresör genler ve kanser, p53 apoptozis ve kanser, pRb ve hücre siklusu kontrolü ve kanser, telomeraz senesens ve kanser, Sinyal sistemleri ve kanser, Angiogenezis ve kanser, Epigenetik değişimler ve kanser, Tümör gelişim kademeleri, hücrenin ölümsüzleşmesi, invazyon ve metastaz, tümör immunolojisi ve immün terapi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve rasyonel tedavi yöntemleri.

Prokaryot ve ökaryot moleküler biyolojisine giriş. Nükleik asitler, DNA replikasyonu, transkripsiyonu, gen regülasyonu ve mekanizmaları, hücresel haberleşme, mutasyonlar, DNA tamir mekanizmaları, Rekombinant DNA teknolojisi, Kanser biyolojisi


Nükleik asitlerin izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması, hibridizasyonu, spektrofotometrik ve elektroforetik yöntemler, moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan enzimler, klonlama, polimorfizm analizleri, proteinlerin izolasyon, moleküllerin çeşitli kromatografik yöntemlerle ayrılması vb protein tekniklerini kapsamaktadır.