Derste iş hukukunun temel prensipleri ve temel tanımlar iş sözleşmesi kavramı, süreli ve süresiz iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin tarafları, ehliyet, hükümsüzlük halleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ihbarı ve bildirimsiz fesih, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, zayıf tarafın korunması prensibi, kıdem ve ihbar tazminatları ve iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar örnek pratiklerle anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3'tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.