Modül 1 – Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları 

Modül 2 – Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 

Modül 3 – Kelime İşlemci 

Modül 4 – Hesap Çizelgesi 

Modül 5 – Veritabanı 

Modül 6 – Sunum 

Modül 7 – Web Tarama ve İletişim 

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Atatürk Devrimleri, ilkeleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında bilgiler vermek, yakın tarihinde verilen mücadele ile gelinen nokta arasında bir ilişki kurmasını sağlamak.

Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.Eğitimci: Arş. Gör. Sıla Can


Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.Eğitimci: Arş. Gör. Sıla Can

Yabancı Dil I dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Yabancı Dil II dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmek. İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün öneminin kavranmasına yardımcı olmak. İstatistiki veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Amacı
Sağlık ortamında meslektaşlarına, sağlık ekibinin diğer üyelerine, hastalarına ve hasta yakınlarına  meslek etiğine uygun davranabilecektir

  • Bu modülde meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz etik sorunlar karşısında mantıklı, nesnel ve doğru karar verebilmeniz için gerekli bilgileri bulacaksınız.
  • İnsan ilişkilerinde iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak adlandırdığımız değer yargılarını öğreneceksiniz.
  • İnsanların hasta olduklarında bakım gereksinimlerini karşılarken zaman içinde profesyonelce davranmaya başlayacaksınız.
  • Mesleğinizin toplumdaki saygınlığını artırmak için milliyet,din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet, sosyal ve siyasal ve sosyal durum ayrımı yapmamanız gerekir.
  • Hasta haklarına saygılı olmanız, sizin ve hasta arasındaki hizmet kalitesini artıracaktır.
  • Sizin bu tutumunuz, hastanın değerlerine ve yaşam biçimine en uygun seçimi yapmasında yardımcı olacaktır.

Dersin Bilgi Paketi

Tıbbi terminoloji hakkında genel bilgiler, insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, yön, düzlem ve hareket bildiren anatomik terimler, hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması sistemine ait genel bilgiler.