Kulak anatomisi ,Ses ve işitme fizyolojisi ,Odyometriye giriş ,Akumetri Diapozon testleri ,Odyometri prensipleri ve çeşitleri ,Tonal liminer odyometri ,Supraliminer odyometriye giriş,Rekrütman ve rekrütman testleri , Weber, Rinne, Schwabach, Lewis-Bing testleri,Objektif odyometrik testleri,Timpanometri,Akustik refleks ölçümlerini içeren;

2 kredi 4 AKTS Lik bir dersttir...

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir...