Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemi fonksiyonel kapasitesitesi değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesitesi ölçülmesi, egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcanması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi, sinaptik iletişim. 

Hastalıkları oluş mekanizmaları ve bunu inceleyen bilim dalı olan patoloji hakkında genel bilgi vermek fizik tedavi sürecinde karşılaşılabilecek hastalıkların patofizyoloji hakkında bilgilendirme.

Sağlıklı insan organizmasında canlılığın sürdürebilmesi için çeşitli hücre, doku ve organ sistemlerindeki, metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu fonksiyonlarda ortaya çıkan bozuklukların kavramasını sağlamaktır.

Hücresel zedelenme, adaptasyon, nekroz gibi hasara doku yanıtı ile neoplazi, hemodinamik bozukluklar gibi hastalık tanımları