Bu dersin amacı farmakoloji ile ilgili temel bilgiler vererek, sistemik hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılan ilaçların mekanizmalarının ve kullanılış yollarının kavranmasını sağlamaktır.

Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları,Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

Yeni bilimsel, teknik kavramlarınkarşılığı olan terimleri kimler, nasıl türetir, biyoloji terimleri, genetik terimleri, laboratuvar malzemeleri ve anlamları, laboratuvar cihazları terimleri, mikrobiyoloji terimleri, mikroorganizmaların adlandırılması, biyokimya terimleri, klinik terimler, hastalık terimleri, patoloji terimleri, tıbbi ölçü birimleri