Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını tartışabilecektir.

1.1.Sterilizasyonu tanımlar.

1.2.Dezenfeksiyonu açıklar.

1.3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkını yorumlar.

2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini karşılaştırabilecektir.

2.1.Fiziksel ve kimyasal sterilizasyon yöntemlerini açıklar.

2.2.Dezenfeksiyon işlemi ve dezenfektanları tanımlar.

2.3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini tartışır.


Ders 3 Kredi, 4 AKTS den oluşmaktadır.

Dersi veren hoca; Öğr. Gör. Arif AKSOY...

Bu dersin amacı;

Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir. 

Dersin kredisi 3 AKTS'si 4 olarak belirlenmiştir.

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir.

Kalite yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek, toplam kalite yönetiminin kurum ve kuruluşlara sağladığı katkıları temel unsurları üzerinden uygulamaya aktarılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmalarının kurum ve kuruluşlara sağladığı katkıları aktarmak dersin amacıdır.

Dersin kredisi 3, AKTS si 5 dir.

Dersi veren hoca Öğr. Gör. Arif AKSOY

Avrupa Birliği esasları ve günümüz şartları gereğince çalışanları korumak,güvenliğini sağlamak amaçlı öğrencileri bilgilendirmek için ders açılmıştır. YÖK kriterleri baz alınacak olursa staj yapacak olan herkesi İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak, bu eğitimi başarıyla bitirmek zorunludur. 

Ders Öğr. Gör. Arif AKSOY tarafından verilmektedir.