CGE

Dersin özet içeriği; Oyunun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

GenelDERSİN  İÇERİK ÖZETİ: Oyun tanımı, oyunun tarihçesi, kuramcılara göre oyunun gelişimi, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyunun eğitimdeki yeri ve önemi, çocukluk döneminde oyun, kurumlarda oyun saatleri, çocuklara yönelik oyun ve oyun materyalleri geliştirme

Bu derste öğrenciler; Beslenme kavramı, besin öğeleri ve vücudumuza faydaları, beslenme ile ilgili oluşan hastalıklar, çocuklarda beslenme alışkanlıkları, besin hazırlama-pişirme-saklama ve sunumunu değerlendirme, farklı zaman dilimlerinde beslenme, beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, hasta çocuk beslenmesi, gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenleme konusunda bilgi edineceklerdir

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenip, uygulamak ve araç geliştirmenin önemi kavrayıp etkin materyaller sunmak