Bu ders öğrencilere anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilme ve anestezi cihazını kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Öğrenciye; temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, yeni doğan ve pediatric grupta temel yaşam desteği, çeşitli acil durumlarda ve zehirlenmelerde genel yaklaşım ile Şok durumu ve yaklaşamı hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin kredisi 2 AKTS 4'tür. 

Reanimasyon Ünitesinde İş Organizasyonu Yapmak, Pozisyon Değişikliği, Bası Yarası Kanül/Kateter Bakımı, Stoma Bakımı, Endotrakeal Tüp Bakımı, Ağız Bakımı, Saç Ve Vücut Bakımı, Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme, Mekanik Ventilatörü Kullanma, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Takibi, Reanimasyon Ünitesinde Hasta Transferi.

Dezenfeksiyon ve sterilizasyon küçük veya büyük ölçekte olsun, özellikle invazif tedavi veya teşhis yöntemlerin kullanıldığı alanlarda uygulanır. Amaç hastayı patojenlerden ve diğer hastalardan kaynaklanan tıbbi atıklardan korumaktır. Sterilizason yöntemleri doğru uygulanmadıklarında sonuçları hayati tehlike oluşturabilir. Ameliyathane odaları ise bu riskin en yüksek düzeye çıktığı alanlardır. Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin bu yöntemleri tanıması ve doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Bu sadece hastaları değil aynı zamanda çalışanların sağlığını da korur. Dersin amacı sterilizasyon ve dezenfeksiyon maddeleri ve yöntemleri konusunda bilgi vermektir.

Öğrenci, kardiopulmoner resüsitasyon uygulaması yapabilecek, anestezi uygulamalarına yardımcı olabilecektir.