Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları
Bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın donanım ve yazılımları

1) Analog ve sayısal kavramları ayırt eder 2) Sayı sistemlerini bilir, Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapabilir 3) Sayı sistemlerinde dört işlem yapabilir ve tümleyen aritmetiğini bilir 4) Kodlama sistemlerini açıklar

Sistem tanımlamak, Diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkânlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılmasıdır. 

Haberleşme nedir?