Uluslararası denetim standartları uygulamaları ve gelişimi, finansal tabloları alma, ölçme, raporlama ve kamuya açıklama süreçleri, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyacakları muhasebe ve raporlama süreçleri