Katı Atıkların Depolama Teknikleri

Toprak dolgu barajlar, baraj tipleri, inşalarına ve gövde tiplerine göre dolgu tipleri. Toprak dolgu barajların projelendirme esasları Barajdan Su Taşması Kriteri. Baraj gövdesinden sızma ve borulanma, sızma ve borulanmayı kontrol edici tedbirler Şevlerin stabilitesi, stabilite tahkik metotları Temel stabilitesi. Kaya dolgu barajlar.

Atıksu oluşumu, akım karakteristiği, atıksu debi hesapları ve

deşarj standartları

Atıksu arıtımında temel işlemler

Izgaralar ve debi ölçümü

Kum tutucular ve yağ tutucular

Ön çökeltim havuzları

Biyolojik atıksu arıtım kinetiği

Aktif çamur metodunun teorisi ve uygulaması

Gaz transferi ve havalandırma

Aktif çamur modifikasyonları ve nütrient

giderimi

Havalandırmalı lagünler ve stabilizasyon

havuzları

Damlatmalı filtreler ve RBC’ler

Arıtma tesisi hidroliği

Çamur yoğunlaştırma

Çamur çürütme (Aerobik ve anaerobik)

Çamur susuzlaştır