Bu ders, mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması(bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar), parazitolojiye giriş ve parazitlerin sınıflandırılması, mikroorganizmaların bulaşma yolları, bakteri genetiği, insanda normal vücut florası, sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi prensipleri, ülkemizde görülen önemli paraziter hastalıklar konularını içerir.


Ders 3 kredi 3 AKTS den oluşmaktadır


Dersi veren hoca; Öğr. Gör. Arif AKSOY

Bu ders patoloji laboratuarı, hücre hasarı, yangı, hemodinamik bozukluklar, genetik, immunoloji ve neoplazi konularını içerir.

Fizyoloji dersinin amacı, sağlıklı insan organizmasında canlılığın sürdürebilmesi için çeşitli hücre, doku, ve organ sistemlerinde cereyan eden doğal biyolojik ve metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemek ve öğrencinin daha sonraki dönemlerde alacağı klinik bilim derslerinde özelliklerini öğreneceği hastalıkların neden olduğu biyolojik sistemin doğal işleyişinde bu fonksiyonlarda ortaya çıkan aksaklıkları kavramasını sağlamaktır.

Kadın Sağlığına Giriş, Üreme Sistemin Anatomisi, Üreme Sisteminin Fizyolojisi, Gebeliğin Fizyolojisi, Gebelikte Annenin Fizyolojisi, Doğum Öncesi Bakım, Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi, Riskli Gebelikler ve Hemşirelik Bakımı, Normal Doğum Eylemi, Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım, Riskli Doğum Eylemi ve Hemşirelik Bakımı, Doğum Sonu Döneme Uyum ve Değerlendirme, Laktasyon, Doğum Sonu dönemde Riskli Durumlar ve Hemşirelik Bakımı, Aile Planlaması, Kadın Hayatının Evreleri, Üreme Siklusu Anomalileri, Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları, Genital Yol Enfeksiyonları, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Hemşirelik, Kadın Üreme Organlarındaki Bening Değişimler, Kadına Özgü Kanserler ve Hemşirelik, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Güvenlik Annelik, Kavramı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramı, Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin Kadın Sağlığına Etkileri.