Demokratik rejimler ve özellikleri; Demokratik olmayan siyasal rejimler; Siyasi karar; Siyasi kültür; Siyasi liderler; Siyasi elit; Günümüzde Sivil Toplum Kavramı; Kamuoyu ve baskı grupları; Uluslar ve milliyetler; Uluslararası ilişkiler; Küresel siyaset; Türkiyenin dış siyaseti; Çağdaş dünyanın siyasal sorunları

Bu dersin amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset kavramını ve amacını açıklamak ve daha sonra bazı temel siyasi sistemleri karşılaştırmalı olarak incelemektir.

Demokratik ve demokratik olmayan rejimler ve federe/üniter devletlerdir. Öğrenciler yasama, yürütme ve yargı güçleri; seçim ve parti sistemleri; çıkar grupları; devletlerarası ilişkiler, medya ve ekonomi gibi belirli unsurlara odaklanmaları için teşvik edilirler

Orta doğu tarihinin ana hatlari; Orta doğu’da dinler; Orta doğu’nun etnık, ekonomık ve sosyal yapısı, yeraltı kaynakları ve su sorunu; orta doğu ülkelerının sıyasal yapısı; Orta doğu’da mıllıyetçılık ve sıyonızm; Terörızm ve sılahlanma; Arap-israıl sorunu ve orta doğu barış sürecı; 11 eylül sonrasında orta doğu; Orta doğu’da “devrımler” ve sıyasal dönüşüm; ABD-nin Orta dogu politikası; AB-nin Orta dogu politikası; Türkiyenin Orta dogu politikası; Rusyanın Orta dogu politikası

Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramların tanımlanması; Halkla İlişkilerin tarihsel gelişimi; Halkla İlişkiler ve İmaj Mühendisliği Kavramı; Kamuoyu, Kamuoyu Oluşturma; Halkla İlişkilerin Temel Öğesi İletişim, Sosyal Sorumluluk Standardı, Sosyal Sorumluluk, Sosyal Girişimcilik, İmaj ve Kurumsal İmaj Yönetimi, Kurumsal İtibar Yönetimi; Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Halkla İlişkiler Ayrımı; Halkla ilişkiler yazarlığı kapsamında, basın bülteni, haber mektubu, broşür, kurumsal reklam değerlendirme, el ilanı, yıllık rapor halkla ilişkiler etkinliklerinin tanımlanması ve uygulanmasını içermektedir; Halkla İlişkilerin Görev Alanları, Halkla İlişkilerin Tanıtımında Kullandığı Araçlar, Yöntem ve Teknikler; Sosyal Medya, Sanal Ortam ve Halkla İlişkiler/ Kriz Döneminde Halkla İlişkiler; Baskı Grupları ve Kamuoyu; Halkla İlişkiler Modelleri; Halkla İlişkiler Kampanyaları.


SHİİ - sillabus

SHİİ 1 ders