Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, Şiddetin tanımı ve çeşitleri, Kadına yönelik şiddet, Uluslararası hukuk, İstanbul Sözleşmesi, Kadına yönelik şiddetle mücadele ve ilgili ulusal mevzuat, Hukuki hak arama ve korunma yolları, Potansiyel katillerin ve şiddet uygulayanların tuzakları ve bu tuzaklara karşı tedbirler, Savunma teknikleri, Meşru savunma (nefsi müdafa) hakkını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Şiddetle mücadelede kampanya çalışmaları yapmak ve şiddet uygulayıcılara karşı ortak dayanışma grupları oluşturmak

Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını, toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati kurma, hoşgörü gösterme ve organizasyon yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.