Bu derste proses kontrolün temelini oluşturan teorik bilgilerin yanı sıra modelleme kavramı ve model eşitliklerinin proses kontrol uygulamalarındaki önemi ve kullanımı konuları işlenmektedir.

Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri. Kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar. Kırma ve öğütmede temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri. Teorik güç tüketimi hesaplamaları. Emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları. Filtrasyonda basınç değişimi, membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları.

Bu ders kapsamında, fabrika (tesis) kurulumunda rol oynayan faktörleri içeren mühendislik tasarımı ve fizibilite etüdü ile ilgili genel bilgiler verilecektir.  

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bireyler ve bireylerin oluşturduğu toplumların sağlığı için temel gereksinimlerin başında gelir. Bu ders kapsamında, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, suyun organizma açısından önemi, makro (protein, karbonhidrat, yağ, su) ve mikro (vitaminler ve mineraller)  besin öğelerinin organizmadaki etkileri, metabolizma, yaşam boyu beslenme, temel besin grupları ve gıda alerjenleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.  

Ölçü ve birimler, birim sistemleri, basınç, sıcaklık, konsantrasyon, kompozisyon vb. kavramlar. Açık sistem fiziksel/reaksiyonlu işlemlerde kütle denklikleri. Suyun faz diyagramı, denge, buhar basıncı, kısmi basınç, doygunluk, rutubet. Genel enerji denkliğinin kurulması: entalpi değişimleri, kimyasal reaksiyon içeren sistemlerde enerji denklemi.

Isı ve kütle transfer işlemleri; destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, buharlaşma ve evaporatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucuların prensipleri ve uygulamaları.

Gıda mühendisliği ile ilgili metinleri okuma, anlama, yazılı metinler oluşturabilme

Bu ders kapsamında, gıdaların yapısında bulunan temel bileşenler (karbonhidrat, enzim, vitamin, mineral), gıda katkı maddeleri ve kontaminantları ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de günlük kalorinin büyük bir kısmı hububat ve ürünlerinden sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, buğdayın orijini, sınıflandırılması, buğday tanesinin mikroskobik yapısı ve kimyasal bileşimi, öğütme teknolojisi ve tahıl ürünlerini işleme teknolojisi (ekmek, makarna, kek, bisküvi, kahvaltılık tahıl, vb. üretimi) ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.