Arapça kelimelerin yapısı, harflerine göre Arapça kelimeler, Arapça isim, mastar, İsm-i Fâil ve İsm-i Mefûl

Bu dersin amacı öğrenciye Arapça temel bazı bilgileri vererek, Türk edebiyatına ait Arapça metinleri okuyup anlama becerisini kazandırmaktır.